VIII Konkurs Sztuki Ludowej – 2024


VII Konkurs Sztuki Ludowej – 2018

 


VI Konkurs Sztuki Ludowej – 2015


V Konkurs Sztuki Ludowej – 2012


IV Konkurs Sztuki Ludowej – 2009


III Konkurs Sztuki Ludowej – 2006


II Konkurs Sztuki Ludowej – 2003